Sök i diariet

Alla handlingar och dokument i Solna stad är offentliga och sparas i ett diarium. Här kan du söka efter dessa handlingar.

Handlingar som inte finns upplagda elektroniskt kan du begära ut genom att kontakta stadens kansli. Kontaktuppgifter finner du i kolumnen till höger på den här sidan.

För att söka direkt i diariet:

1. Skriv in vad du söker till exempel ett diarienummer, namn på en skola, eller ett mer allmänt sökord som "skolmat".

2. Ange vilken typ av handling du söker. Ange ett eller flera alternativ, om du inte anger något sker sökning på alla typer av handlingar.

3. Välj vilken nämnd och eller styrelse som ärendet berör. Till exempel Barn- och utbildningsnämnden för frågor som rör skolan. Du kan också välja att söka i alla styrelser/nämnder.

4. Välj inom vilka datum du vill söka. Du kan även söka handlingar till ett kommande sammanträde.

Välj typ av handlingObligatoriskt
Hittar du inte din handling kan du beställa den här

Du fick 474 träffarallt inom alla nämnder

Visar träff 1–15

Fler sökträffar

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , , Nästa .