Politik & beslut

Solna stad är en demokratiskt styrd organisation. Du och alla andra solnabor som får rösta i kommunalvalet bestämmer vilka som styr vår stad. Besluten fattas genom folkvalda politiker i beslutande församlingar, det vill säga kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

På de här sidorna kan du läsa om hur Solna stad styrs, vilka som sitter i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen och nämnderna. Du kan se hur du kan vara med och påverka mellan valen och du kan hitta alla Solnas politiker. Du kan också läsa handlingar och beslut från sammanträden.

Under rubriken "Så fungerar en kommun" kan du lära dig mer om vad en kommun är och hur den fungerar.

Sammanträden