Hjälp till den som utövar våld

Om du har slagit och hotat din familj eller dina närmaste, eller om du känner att det finns risk att du gör det, kan du få hjälp att ändra ditt beteende. Vi jobbar under sekretess och har tystnadsplikt.

Kontakta vår relationsvåldshandläggare om:

  • Du vill få hjälp att sluta slå och hota
  • Du är orolig att konfliktfyllda situationer därhemma ska leda till våld
  • Dina barn mår dåligt av bråk hemma

Utanför kontorstid kontakta Socialjouren Nordväst på telefonnummer 010-444 05 00. Vid akut fara ring alltid 112.

Vem kan ta kontakt?

Du kan ringa som privatperson för egen del eller om du vill förmedla kontakt till någon som behöver stöd med att sluta använda våld och hot. För detta krävs samtycke från personen som utövar våld. Vi kan komma överens om att vi ringer upp den personen som behöver stöd. Att kontakta relationsvåldsteamet är frivilligt.

Vad händer när man tar kontakt?

Den som tar kontakt får hjälp att prata om och kartlägga situationer som leder till våld och får hjälp att finna lösningar för att sluta med våldet. Alla relationsvåldshandläggare arbetar under sekretess och har tystnadsplikt.

Telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer

Telefonlinjen Välj att slutalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm. Telefonlinjen bemannas av utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm. Den som ringer kommer att kunna få stöd i stunden, men också uppmanas att söka mer långtgående hjälp och behandling hos en verksamhet i sin hemkommun. Telefonlinjen är ett pilotprojekt i Stockholms och Skånes län som pågår fram till december 2020. Telefonnumret till "Välj att sluta" är 020-555 666.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad