Äldre- och funktions­nedsättnings­ombud

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning och behöver stöd eller vägledning avseende frågor som rör din vardag kan få hjälp av äldre -och funktionsnedsättningsombudet.

Det här kan du få hjälp med:

Du kan få råd och vägledning i frågor som rör tillgänglighet, bostadsanpassning, hemtjänst, aktiviteter i vardagen, information med mera. Du kan även lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Äldre- och funktionsnedsättningsombudet kan inte ändra beslut som en myndighet har fattat. Äldre- och funktionsnedsättningsombudet har en fristående ställning och har tystnadsplikt.

Så jobbar äldre- och funktionsnedsättningsombudet:

Samlar in och sprider kunskap om kommunens verksamheter och belyser eventuella behov och brister. Stödjer och samverkar med de kommunala verksamheterna och lyssnar på och vägleder dig vidare med dina frågor.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad