Anhörig­träffar för dig som är anhörig till person med demenssjukdom

Anhörigträffarna riktar sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom.

Digitala träffar hösten 2021

En anhörigträff över internet ger dig möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper med andra i liknande situation.

Tema för träffen bestämmer vi utifrån deltagarnas önskemål. Ni kommer att få tips, råd och information om bland annat bemötande i svåra situationer, sjukdomens olika faser och inte minst hur man som anhörig tar hand om sig själv.

Träffarna hålls på måndagar jämna veckor dagtid klockan 10.30‑12.00 och kvällstid 17.30-19.00.

Om du har några frågor eller vill anmäla dig till anhörigträffarna är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad