Anhörig till person med beroende/psykisk ohälsa

När en person drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan behöva stöd för din egen del. Bor du i Solna eller har din närstående boende i Solna kan du ta del av stadens anhörigstöd.

ACT-samtalsgrupp

ACT (Acceptance and commitment therapy) är en vidareutveckling av KBT (kognitiv beteendeterapi). I samtalsgruppen arbetar man bl a med att utifrån ett fastställt program hjälpa den anhörige att identifiera overksamma beteendemönster, utforska utmanande livssituationer samt skapa acceptans kring jobbiga tankar och känslor. Man tränar också på att öka sin självmedkänsla och förmåga att vara i nuet. I gruppen pratar man strategier och förhållningssätt och den anhörige kan ha en närstående som har beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

Vi startar löpande upp grupper och nästa start planeras till 4 februari 2020 och därefter i april. Max antal deltagare per grupp är 10 st.

Gruppen träffas under 8 tisdagar mellan 16.30-18.30 i lokaler på Östervägens aktivitetshus, Östervägen 16A, Solna.

Kaffe/te samt enklare förtäring ingår och deltagandet är kostnadsfritt.

Är du intresserad av att anmäla dig så skickar du e-post till ann.sjostrom@solna.se

Övriga frågor hänvisar vi till Vuxenenheten.

Kontakta oss

Vuxenenhetens mottagning

Telefontid måndag-fredag 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00 och 13.00.

Englundavägen 13, 2 tr (Solna Business Park)

08-746 11 78

Senast uppdaterad