Digitala låsvred

Solnabor som beviljats hemtjänst, trygghetslarm och natthjälp får låsvredet på insidan av sin lägenhetsdörr utbytt mot ett digitalt låsvred. Tekniken är beprövad och används redan i ett åttiotal andra kommuner.

Digitala låsvred – så funkar det

  • Hemtjänsten, trygghetslarmet och Nattpatrullen använder en specifik tjänstetelefon för att låsa upp dörren.
  • Ett batteridrivet låsvred monteras på insidan av din dörr. Låsvredet är inte synligt utifrån.
  • Du själv använder din vanliga nyckel precis som vanligt när du låser och låser upp din dörr.
  • Hemtjänsten och trygghetslarmet använder en specifik tjänstetelefon för att låsa upp dörren.
  • Endast personal med behörighet kan använda tjänstetelefonen.
  • Din hemförsäkring gäller precis som tidigare.

Arbetet med att byta ut nycklar mot digitala låsvred är fortfarande under uppbyggnad. Fram tills att arbetet är helt klart kommer fortsättningsvis nycklar behöva lämnas ut till hemtjänstpersonalen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad