Trygg­hets­larm

Trygghetslarmet är en larm­knapp som kopplats direkt till en larm­central. Med ett trygghets­larm kan du larma om hjälp vid oförut­sedda situationer i ditt hem när som helst på dygnet.

  • Du kan använda trygghets­larmet dygnet runt när du är hemma. Larmet fungerar inte utanför din bostad.
  • Trygghetslarmet fungerar till­sammans med en larm­knapp som du bär på dig dygnet runt. Det kan vara ett armband eller halsband. Kom ihåg att alltid ha larm­knappen på dig, även när du lämnar din bostad.
  • Du larmar genom att trycka på larm­knappen. Larmet går till en larm­mottagning som är bemannad dygnet runt.
  • När personal på larm­mottag­ningen fått kontakt med dig och du är i behov av hjälp, kommer en larm­patrull från Solna stads Trygghets­larm hem till din bostad inom 30 minuter.
  • Larmpatrullen öppnar din ytter­dörr med hjälp av ditt digitala låsvred. Låsvredet monteras i samband med att trygghets­larmet installeras.
  • Larmknappen är vatten­tät och ska bäras även när du duschar eller badar.

Ansök om trygghetslarm

Du ansöker om trygghets­larm genom e-tjänsten trygghetslarm.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Solna stad
Omvårdnads­förvaltningen
171 86 Solna

Om du beviljas trygghets­larm kommer ett digitalt låsvred att monteras i din ytter­dörr och entré.

Mer information om digitala låsvred.

Avgift

Trygghetslarmet har en fast avgift per månad. Du betalar avgiften oavsett om du behövt larma eller inte. Det till­kommer inga extra kostnader när larmet används.

Mer information om av­gifter inom äldre­omsorg.

Om du inte längre har behov av ditt trygghets­larm ska du meddela det så att larmet kan hämtas och du får till­baka nycklarna.

Så här går åter­lämningen till

  1. Du eller en anhörig kontaktar Solna stads Trygghets­larm. Ring 08‑746 18 48 klockan 9‑11 på vardagar.
  2. Du blir kontaktad av larmtekniker från Doro Care, som bokar en tid för att hämta larmutrustningen. Du betalar avgift för trygghetslarmet tills utrustningen är hämtad.
  3. Larmtekniker kommer och hämtar larmutrustningen och larmknappen hemma hos dig.
  4. När larmutrustningen är hämtad kan du eller en anhörig hämta dina nycklar hos Solna stads Trygghetslarm. Den som hämtar nycklarna måste ha legitimation med sig. Nycklarna kan hämtas på Trygghetslarmet, Lövgatan 45, klockan 9‑11 på vardagar.

Nycklar som inte hämtas blir makulerade

Om larmutrustningen är hämtad, men ingen hämtar ut nycklarna, förstörs nycklarna efter tre månader.

Nycklarna förstörs också om larm­utrustningen inte kunnat hämtas inom tre månader, till exempel på grund av dödsfall.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad