Hälsoprojektet 65+ 2021

Hälsoprojektet 65+ är ett kom igång-projekt för att inspirera Solnas seniorer till motion och ett aktivt liv. Under 2021 anpassas aktiviteterna efter coronapandemin och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tills vidare sker all träning utomhus eller i hemmiljö.

Vi tar hälsan hem till dig

Under våren 2021 anpassas träningen till de förutsättningar som pandemin skapar. Det blir inga fysiska träffar på de friskvårdsanläggningar som samarbetar med Solna stad i Hälsoprojektet 65+. Istället erbjuds tre andra träningsformer som deltagarna får välja mellan:

  • Utomhusträning
  • Digital träning
  • Träning med hjälp av träningsvideo

Pandemin kan medföra förändringar med kort varsel

Solna stad följer de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Det innebär att ändringar i genomförandet av Hälsoprojektet 65+ kan behöva genomföras med kort varsel under 2021.

Så går det till

Träningen leds av studenter från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). Deltagarna har kontakt med studenterna via telefon, mejl eller digitala medier.

Utomhusträning och digital träning sker måndagar och onsdagar på fasta tider. Träning med hjälp av träningsvideo genomförs två gånger i veckan på tider deltagarna själva väljer.

Perioden för träning och hälsotester är mellan februari och maj för samtliga grupper. Varje vecka blir deltagarna kontaktade av sina träningscoacher för att gå igenom hur veckan har varit.

Hälsotester under säkra förhållanden

Deltagarna genomgår hälsotester i början och slutet av träningsperioden. Testerna utförs under ledning av lärare och läkare från GIH. Syftet med testerna är att kartlägga deltagarnas upplevda hälsa och fysiska förmåga. Hälsotestet tar ungefär 90 minuter.

Under 2021 genomförs testerna i deltagarnas hemmiljö. Både deltagare och studenter måste vara friska för att testerna ska genomföras, och Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer gäller. Studenterna har utbildning i grundläggande hygienrutiner och bär skyddsutrustning under testerna.

Vad krävs av deltagarna

Det kostar ingenting att delta i Hälsoprojektet 65+, men det kräver närvaro och engagemang av deltagarna. Deltagare förbinder sig till:

  • att träna två gånger i veckan under träningsperiodens åtta veckor
  • att utföra två till tre hälsotester under perioden
  • att ha veckovis kontakt med sin träningscoach

Deltagare får givetvis avvika från programmet vid olycksfall eller sjukdom.

Anmäl dig

Anmälningarna behandlas i den ordning de inkommer. Antalet platser är begränsat. Tidigare deltagare är välkomna att anmäla sig, men de som inte deltagit tidigare har förtur.

Sista dag för anmälan var söndag 10 januari.
Besked kommer i slutet av vecka 2.

Om Hälsoprojektet 65+

Hälsoprojektet är en del av stadens förebyggande och hälsofrämjande arbete för seniorer i den förebyggande verksamheten på omvårdnadsförvaltningen. Det genomfördes första gången 2007 och kallades hälsoprojektet VillGott innan det fick namnet Hälsoprojektet 65+. I år genomförs projektet för fjortonde gången.

Hälsoprojektet 65+ är ett samarbete mellan Solna stad, GIH och träningsanläggningar i Solna. Förutom GIH deltar i år fyra tränings- och friskvårdsanläggningar:

  • ACTIC
  • Drivkraft
  • Friskis & Svettis
  • Puls & Träning Frösundavik

Kontakt

Har du frågor kring projektet kan du skriva till halsoprojektet@solna.se eller ringa till Solna kontaktcenter på 08-746 10 00.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad