Hälsoprojektet 65+

Hälsoprojektet 65+ är ett kom igång-projekt för att inspirera Solnas seniorer till motion och ett aktivare liv. Deltagarna i Hälsoprojektet 65+ deltar i en åtta veckor lång träningsperiod på en av de friskvårdsanläggningar som deltar i projektet.

Med stöd av hälsopedagogstudenter från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) erbjuds deltagarna gruppträning inom bland annat cirkelträning, gymnastik och styrketräning. Inledningsvis utförs hälsotester för att kartlägga deltagarnas kondition, styrka, balans, rörlighet, funktionell förmåga samt upplevda hälsa. Testerna utförs av studenter under ledning av läkare och lärare på GIH.

Åtta veckor av anpassad träning

Efter testerna inleds en åtta veckor lång träningsperiod på de friskvårdsanläggningar som deltar i projektet, två gånger i veckan. Träningen anpassas till gruppens nivå, hälsotillstånd och friskvårdsanläggningarnas förutsättningar. Efter träningsperioden utförs samma tester som gjordes inledningsvis för att mäta deltagarnas hälsostatus efter projektet. Deltagandet är kostnadsfritt men kräver närvaro och engagemang.

Begränsat antal platser

Antalet platser är begränsade och den som är ny i Hälsoprojektet har förtur. Detsamma gäller de som tidigare varit med och nu har medlemskap på en friskvårdsanläggning som är ansluten till projektet har möjlighet att delta i en fortsättningsgrupp. Det innebär att deltagaren behåller medlemskapet men får ta del av Hälsoprojektets utbud. Deltagare som varit med tidigare år är alltid välkomna att anmäla intresse och erbjuds deltagande i mån av plats.

Har du frågor kring projektet kan du kontakta halsoprojektet@solna.se.

Anmäl dig till Hälsoprojektet 65+ här

 

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad