Hälso­projektet 65+

Hälsoprojektet 65+ är ett kom igång-projekt för att inspirera Solnas seniorer till motion och ett aktivare liv. Deltagarna i Hälsoprojektet 65+ deltar i en åtta veckor lång träningsperiod på en av de friskvårdsanläggningar som deltar i projektet.

Med stöd av hälsopedagogstudenter från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) erbjuds deltagarna gruppträning inom bland annat cirkelträning, gymnastik och styrketräning. Inledningsvis utförs hälsotester för att kartlägga deltagarnas kondition, styrka, balans, rörlighet, funktionell förmåga samt upplevda hälsa. Testerna utförs av studenter under ledning av läkare och lärare på GIH.

Åtta veckor av anpassad träning

Efter testerna inleds en åtta veckor lång träningsperiod på de friskvårdsanläggningar som deltar i projektet, två gånger i veckan. Träningen anpassas till gruppens nivå, hälsotillstånd och friskvårdsanläggningarnas förutsättningar. Efter träningsperioden utförs samma tester som gjordes inledningsvis för att mäta deltagarnas hälsostatus efter projektet. Deltagandet är kostnadsfritt men kräver närvaro och engagemang.

Begränsat antal platser

Antalet platser är begränsade och den som är ny i Hälsoprojektet har förtur. Detsamma gäller de som tidigare varit med och nu har medlemskap på en friskvårdsanläggning som är ansluten till projektet har möjlighet att delta i en fortsättningsgrupp. Det innebär att deltagaren behåller medlemskapet men får ta del av Hälsoprojektets utbud. Deltagare som varit med tidigare år är alltid välkomna att anmäla intresse och erbjuds deltagande i mån av plats.

Har du frågor kring projektet kan du kontakta halsoprojektet@solna.se.

Anmälan till vårens Hälsoprojekt är nu stängd

Du som anmält dig får information till din e-post eller postadress. Om du anmält dig men inte fått besked senast onsdag 15 januari, kontakta projektledare Evelina Starkeby genom staden växel på 08-746 10 00. För övriga frågor kan du skicka e-post till: halsoprojektet@solna.se

Tidsramar för projektet

Informationsmöte

Onsdagen den 19 februari (på träningsanläggning)

Förtester

På GIH torsdagen den 20 och fredagen den 21 februari samt vecka 9–10.

Träningsperiod

Vecka 11–18, måndagar och onsdagar. Röda dagar utgår, det gäller vecka 16 måndag 13 april på grund av annandag påsk. Tidpunkt för träningen varierar beroende på vilken grupp du tillhör, dock aldrig under kvällstid. Varje tillfälle är 60 minuter.

Eftertest

Utförs under vecka 19–20.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad