Bostads­anpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag från Solna stad för att anpassa din bostad. Bidraget går till ändringar som du behöver för att kunna leva ett självständigt liv i en egen bostad.

Du kan göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i lägenhet eller hyr ditt hus behöver du godkännande från hyresvärd respektive bostadsrättsförening för att genomföra anpassningen.

Exempel på åtgärder:

  • Ta bort trösklar
  • Bygga ramp till entrén
  • Installera portautomatik
  • Anpassa duschplats
  • Installera spisvakt

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet motsvarar en rimlig kostnad för de beviljade åtgärderna. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslagit måste du själv betala eventuella merkostnader för detta.

Ansök om bostadsanpassning

När du ansöker ska det tydligt framgå vad du söker bidrag för. Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Ansökan görs via e-tjänsten bostadsanpassningsbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också få blanketten hemskickad genom att ringa till Solna stads kontaktcenter.

Återställningsbidrag för fastighetsägare

Om en bostadsanpassning skapar problem för nya boende kan du som ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter ansöka om återställningsbidrag. Bidraget kan beviljas för kostnader som uppstår för att ta bort anordningar som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Du kan läsa mer om återställningsbidraget på Sveriges Riksdags webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnader och begränsningar

Bidrag beviljas med belopp som är skäliga för åtgärderna. Återställningsbidrag lämnas inte i de fall där en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till anpassningsåtgärderna.

Ansök om återställningsbidrag

Ansökan görs via e-tjänsten återställningsbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också få blanketten hemskickad genom att ringa till Solna stads kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad