Verksamhetsnära lärande

Verksamhetsnära lärande pågår på vård- och omsorgs­boenden i Solna och är en del av stadens strategi för kompetens­försörjning.

Kompetensförsörjningen framöver är en strategisk fråga inom såväl äldreomsorg som inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Välutbildad personal behövs för att möta de behov som en ökad befolkningstillväxt medför. Vikten av att utbildning i teamarbete och interprofessionellt lärande i grundutbildningarna som förberedelse inför teamarbete i praktiken har lyfts i olika rapporter utifrån erfarenheterna från pandemin. God vårdkvalitet och hög patientsäkerhet i vården förutsätter en kontinuerlig kompetensutveckling hos medarbetare. Att fortsätta stärka kompetensen i att arbeta i team är viktigt för framtidens vård, och inte minst för vårdens omställning till stärkt god och nära vård.

Mot denna bakgrund driver omvårdnadsförvaltningen i Solna stad projektet ”Verksamhetsnära lärande” under 2022.

Projektet innebär att medarbetarna kan med stöd av en vårdlärare fortbildas på sin egen arbetsplats inom identifierade utvecklingsområden. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som praktiska träningsmoment. Vårdläraren är även med i det dagliga arbetet och handleder medarbetarna.

Varje medarbetare beräknas få cirka 12 timmar teoretisk undervisning. Vårdläraren arbetar i en verksamhet under en period av 4-5 veckor beroende på hur många medarbetare som ska utbildas.

Projektet pågår till sista december 2022.

Förvaltningen uppdaterar information om utbildningen fortlöpande under året.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad