Journummer

Socialjour

Socialjouren kan ge råd och stöd i akuta ärenden som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar. Ärenden som berör barn och ungdomar som far illa prioriteras.

Socialtjänsten i Solna är ansluten till Socialjouren Nordväst. Jouren har lokaler hos Norrortspolisen i Sollentuna. De samverkande kommunerna är Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Tel: 08-44 44 503 eller 08-44 44 504

Öppettider för allmänheten
måndag - torsdag 17.00 - 02.00
fredag 14.00 - 02.00
lördag - söndag 16.00 - 02.00

Myndigheter kan nå jouren en timme före öppnandet måndag till torsdag.

Vid akut hjälpbehov 02.00-08.00 och dagtid helger kontakta Västerorts polisdistrikt.

Övriga journummer

Situation Telefonnummer
SOS Alarm - vid nödsituation
För icke brådskande fall
112
08-454 21 00
Jourtelefon om brandskydd, för allmänheten och fastighetsägare, varje dag kl 13.00-15.00, Solna Sundbybergs Brandstation 08-454 87 00
Polisen 114 14
Vatten- och avloppsledningar
Kontorstid Solna Vatten
Övrig tid

08-82 79 64
08-454 21 77
Gasjour
Dygnet runt

0771-41 01 00
Fjärrvärmeledningar utomhus
Dygnet runt
08-475 04 00
Elledningar utomhus
Dygnet runt
020-82 58 58
Biljettautomater och parkeringsmätare
Dygnet runt

08-27 15 30

Gata och park
Snöröjning, sandsopning, nedblåsta träd, klotter, skadegörelse m.m.
Akut jourtelefon

070-779 42 00

Lokaler som används för kommunal verksamhet
Dygnet runt

08-734 29 00
Parkering i kommunens garage och hyrplatser
Dygnet runt

08-734 29 00
Tomtmarksövervakning 08-735 67 15
Trafiksignaler, gatubelysning
Dagtid
Gatubelysning (Vattenfall) övrig tid

08-746 10 00
020-82 58 58
Skadade djur
Storstockholms Vilt och skadedjursgrupp, Torbjörn Röste
070 – 471 05 60

Bevakningsärenden
Kontakt om bevakning/rondering, larmutryckning, larmmottagning och larmförmedling tas med Svensk Bevakningstjänst AB på telefon 08-619 50 00, dygnet runt.

Dela:

Fler kontaktuppgifter