Journummer

Socialjour

Socialjouren kan ge råd och stöd i akuta ärenden som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar. Ärenden som berör barn och ungdomar som far illa prioriteras.

Socialtjänsten i Solna är ansluten till Socialjouren Nordväst. Jouren har lokaler hos Norrortspolisen i Sollentuna. De samverkande kommunerna är Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Tel: 08-44 44 503 eller 08-44 44 504

Öppettider för allmänheten
måndag - torsdag 17.00 - 02.00
fredag 14.00 - 02.00
lördag - söndag 16.00 - 02.00

Myndigheter kan nå jouren en timme före öppnandet måndag till torsdag.

Vid akut hjälpbehov 02.00-08.00 och dagtid helger kontakta Västerorts polisdistrikt.

Övriga journummer

Situation Telefonnummer
SOS Alarm - vid nödsituation
För icke brådskande fall
112
08-454 21 00
Polisen
För allt som inte är akut ex frågor, pass, information, tillstånd m m
114 14
Nationellt informationsnummer
Förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det går också ringa hit och berätta om pågående olyckor eller kriser.Ex jordbävning, oljeutsläpp, giftigt avfall
113 13
Sjukvårdsrådgivning
Samtalen besvaras av sjuksköterskor som ger råd och bedömer om du behöver vård på sjukhus eller vårdcentral
1177
Jourtelefon om brandskydd
För allmänheten och fastighetsägare, varje dag kl 13.00-15.00, Solna Sundbybergs Brandstation
08-454 87 00
Vatten- och avloppsledningar
Kontorstid Solna Vatten
Övrig tid

08-82 79 64
08-454 21 77
Gasjour
Dygnet runt

0771-41 01 00
Fjärrvärmeledningar utomhus
Dygnet runt
08-475 04 00
Elledningar utomhus
Dygnet runt
020-82 58 58
Biljettautomater och parkeringsmätare
Dygnet runt

08-27 15 30

Gata och park
Snöröjning, sandsopning, skadegörelse m.m.
Akut jourtelefon

070-779 42 00

Lokaler som används för kommunal verksamhet
Dygnet runt

08-734 29 00
Parkering i kommunens garage och hyrplatser
Dygnet runt

08-734 29 00
Tomtmarksövervakning 08-735 67 15
Trafiksignaler, gatubelysning
Dagtid
Gatubelysning (Vattenfall) övrig tid

08-746 10 00
020-82 58 58

Skadade djur
Storstockholms Vilt och skadedjursgrupp, Torbjörn Röste

070 – 471 05 60

Våldsbejakande extremism
Röda Korset en stödlinje för anhöriga och närstående som känner oro för att en person ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser.

020 100 200

Bevakningsärenden
Kontakt om bevakning/rondering, larmutryckning, larmmottagning och larmförmedling tas med Svensk Bevakningstjänst AB på telefon 08-619 50 00, dygnet runt.

Dela:

Fler kontaktuppgifter