Vart går skattepengarna?

Stadens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. År 2016 betalade Solna stads kommuninvånare 17,12 öre per skattekrona, vilket är Sveriges lägsta kommunalskatt.

Utöver kommunalskatten finns landstingsskatt, begravningsavgift och kyrkoavgift. Landstingsskatten och begravningsavgiften är obligatoriska. Kyrkoavgiften betalas av medlemmarna i Svenska kyrkan.

2017
Solna stad (%) 17,12
Landstinget (%) 12,08
Total kommunalskatt (%) 29,20
Begravningsavgift (%) 0,246 
Kyrkoavgift (%) 0,685

Så här fördelar Solna stad varje hundralapp:

Verksamheter SEK 2017
Vård och omsorg för äldre 25  kr
Grundskola, fritidshem & särskola 23 kr
Förskola, öppen förskola & ped. omsorg 19 kr
Individ- och familjeomsorg 9 kr
Gymnasieskola & gymnasiesärskola 5 kr
Vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning 8 kr
Gator, parker och stadsbyggnad 1 kr
Fritids- och idrottsanläggningar samt fritidsverksamhet 4 kr
Bibliotek, kulturskola och övrig kulturverksamhet 2 kr
Politisk verksamhet och revision 2 kr
Miljö, hälsa och räddningstjänst 2 kr
Vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare 1 kr
Integration och arbetsmarknadsåtgärder 1 kr

Totalt 100 kr

Beloppen i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt.

Hur används dina skattepengar? Inkomst 20 000 kr/mån Inkomst 30 000 kr/mån
Vård och omsorg för äldre 839 1 258
Grundskola, fritidshem & särskola 719 1 079 
Förskola, öppen förskola & ped. omsorg 582 873
Individ- och familjeomsorg 240 360
Gymnasieskola & gymnasiesärskola 205
308
Vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning 411 616
Gator, parker och stadsbyggnad 86 128
Fritids- och idrottsanläggningar samt fritidsverksamhet 120 180
Bibliotek, kulturskola och övrig kulturverksamhet 68 103
Politisk verksamhet och revision 51 77
Miljö, hälsa och räddningstjänst 51 77
Vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare 34 51
Integration och arbetsmarknadsåtgärder 17 26
Totalt 3 424 5 136
Dela: