Föreskrifter

Kommunfullmäktige fastställer lokala föreskrifter som riktar sig till och är bindande för allmänheten, exempelvis lokala ordningsföreskrifter och avfallsplan.

Ordningsföreskrifterna reglerar bland annat på vilka offentliga platser alkohol inte får förtäras, samt att förorening efter hundar ska plockas upp. I avfallsplanen regleras ansvaret för stadens avfallshantering, förfarande vid återvinning av avfall.

Lokala ordningsföreskrifter (PDF-dokument, 39 kB)

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering (PDF-dokument, 1,2 MB)

Karta förtäring av alkohol/ambulerande försäljning (PDF-dokument, 789 kB)

Lokala ordningsföreskrifter (PDF-dokument, 76 kB)

Lokala ordningsföreskrifter - torghandel (PDF-dokument, 18 kB)

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (PDF-dokument, 9 kB)

Dela: