Verksamhetsplan och budget 2013

Solna stads ekonomi har de senaste åren visat ett positivt resultat och staden har en stabil ekonomi. Detta är en god förutsättning i den globala finansiella krisen. Varje år i november fastställer kommunfullmäktige den budget som ska gälla för nästkommande år.

I budgeten fastställs de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen.

Kommunstyrelsen tog 12 november 2012, beslut om förslag till budget och verksamhetsplan för 2013. Nämnderna arbetar nu utifrån detta fram förslag till respektive nämndbudget. Kommunfullmäktige fattar den 26 november slutligt beslut om stadens budget för 2013.

Bilagor, tjänsteskrivelse och MBL-protokoll hittar du här

Oppositionspartiernas budgetförslag

Dela: