Verksamhetsplan och budget 2012

Solna stads ekonomi har de senaste åren visat ett positivt resultat och staden har en stabil ekonomi. Detta är en god förutsättning i den globala finansiella krisen. Varje år i november fastställer kommunfullmäktige den budget som ska gälla för nästkommande år.

I budgeten fastställs de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen.

Det framgår av den budget för 2012 som antogs av kommunfullmäktige den 28 november.

Budgeten tar sin utgångspunkt i Solnas regeringsprogram där fokus ligger på fortsatt ekonomisk stabilitet, låg skatt och en tydlig arbetslinje. Skatten lämnas oförändrad under 2012.

Dela: