Verksamhetsplan och budget 2011

Solna stads ekonomi har de senaste åren visat ett positivt resultat och staden har en stabil ekonomi. Varje år i november fastställer kommunfullmäktige den budget som ska gälla för nästkommande år.

I budgeten fastställs de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen.

En upprustning av stadens gator, parkmiljöer och skolor är vad solnaborna kan se fram emot under 2011. Det framgår av den budget som antogs av kommunfullmäktige under tisdagen.

Budgeten tar sin utgångspunkt i Solnas regeringsprogram där fokus ligger på fortsatt ekonomisk stabilitet, låg skatt och en tydlig arbetslinje. Regeringsprogrammet fastslår även ett behov av att rusta upp stadens parkmiljöer och skolor. Därför satsas 36 mkr på bland annat skola och stadsbyggnad kommande år. Skatten lämnas dock oförändrad under 2011.

Dela: