Solna stads budgetprocess

I slutet av året fastställer kommunfullmäktige de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen för kommande år.

  • I juni lämnar kommunstyrelsen ett förslag till budget för nästkommande år i juni. Förslaget omfattar inriktning och ekonomiska ramar.
  • Därefter utarbetar nämnderna verksamhetsbudgetar och målsättningar för sina ansvarsområden, utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar.
  • I november tar kommunstyrelsen fram ett förslag till reviderad budget, med hänsyn till bland annat den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition och en ny befolkningsprognos.
  • Därefter fastställer kommunfullmäktige de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen för det kommande året.
Dela: