Avgift för kopiering av allmän handling

Beslutad av kommunfullmäktige 25 november 1996, § 216.

När vi tillhandahåller kopior av allmänna handlingar får vi ta betalt enligt beslut av kommunfullmäktige. Där hänvisas till de bestämmelser om avgifter som finns i avgiftsförordningen. I de fall avgiftsförordningen saknar bestämmelse om avgift, ska självkostnadsprincipen tillämpas.

Förtroendevalda, personalföreträdare och personal från andra förvaltningar behöver inte betala någon avgift för kopior.

Dela: