Styrning och ekonomi

Solna stad har under flera år haft en stark ekonomisk tillväxt. Detta ställer krav på stora investeringar i välfärden, som nya skolor och förskolor. Dessa investeringar ställer i sin tur nya krav på långsiktighet och tydligare koppling mellan mål och resurser.

Solna stad har sedan många år haft en god ekonomisk styrning och har under de senaste åren arbetat med att utveckla verksamhetsstyrningen, vilket är en förutsättning för att se samband mellan mål, resultat och resurser.

Budgeten är stadens främsta styrdokument. Den anger stadens riktning och hur pengarna ska användas. Kommunfullmäktige bestämmer budgeten i november varje år. I juni beslutar kommunstyrelsen om ramarna för budgeten.

Solna stad följer löpande upp och utvärderar sin verksamhet. Redovisningarna finns främst i form av delårsrapport och årsredovisning.

Dela: