Utbildning

Solnas befolkning har en hög utbildningsnivå och av invånarna i åldern 20-64 år har 60 procent eftergymnasial utbildning. I Stockholm län är andelen med eftergymnasial utbildning 49 procent och i landet 41 procent.

I Solna ligger Karolinska Institutet (KI), som är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står KI för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. KI har cirka 6000 helårsstudenter och över 2000 aktiva doktorander.

Källa: SCB och KI

Dela: