Befolkning

Solna är en stad i stark tillväxt. Under 2018 växte befolkningen med 1,6 procent.

Solnas befolkning 2018

Antal personer
80 950

Solnas befolkning har ökat med 43 procent sedan år 2000, från 56 605 till dagens 80 950 invånare (år 2018). I Stockholms län har befolkningen ökat med 29 procent och totalt i landet med 15 procent under motsvarande period.

År Antal personer
2017 79 707
2016 78 129
2015 76 158
2014 74 041
2012
71 293
2010 68 144
2008
65 289
2006 61 717
2004
59 098 
2002 57 585

Källa: SCB

Dela: