Skriv till oss eller felanmäl

Solna stads främsta uppdrag är att erbjuda dig som solnabo god och kostnadseffektiv service för dina skattepengar. För att kunna fullgöra uppdraget behöver vi dina synpunkter på hur stadens service fungerar. Vi vill veta vad du tycker!

Du kan skriva till oss eller göra felanmälan direkt här på solna.se genom vår e-tjänst.

Lämna Skriv till oss
Gör en Felanmälan

Kvalitetsdeklarationer
Kvalitetsdeklarationer är våra löften till dig som medborgare/brukare och hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.

Alla stadens verksamheter ska ta fram så kallade kvalitetsdeklarationer. Syftet med kvalitetsdeklarationerna är att du som brukare och kund ska få klara besked om vad du kan förvänta dig för service och omsorg, och även få information om hur stadens verksamheter arbetar för att rätta till eventuella fel och brister.

En viktig del i kvalitetsarbetet är att ta hand om klagomål och synpunkter från servicetagarna. Dina klagomål eller synpunkter ska dokumenteras och följas upp så att du som kund och brukare ska få återkoppling.

Solna stads kvalitetsdeklarationer

Dela: