Hantering av inlägg på Facebook

Varför använder staden Facbook?
Solna stad använder facebook som en av många kanaler för att främja ett fritt meningsutbyte och förenkla solnabornas rätt att begära att få del av allmänna handlingar - kärnan i offentighetsprincipen och en av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle.

Vem kan läsa och göra inlägg på Facebook?
De inlägg som görs på Solna stads facebooksida kan läsas av alla. Men för att göra inlägg behöver du ha ett facebookkonto.

Vilka skriver och svarar på Facebook?
Det är stadens tjänstemän som skriver inlägg och svarar på frågor. Stadens politiker når du via andra kanaler. Kontaktuppgifter till alla politiker hittar du här på vår webbplats.

Mejla eller ring om du har ett enskilt ärende
Inlägg och kommentarer som görs på denna sida blir allmänna handlingar. Vill du kontakta oss i ett enskilt ärende? Använd vår hemsida www.solna.se eller ring vår växel 08-734 20 00.

Har du en synpunkt eller vill felanmäla något ber vi dig använda vår e-tjänst för synpunktshantering och felanmälan.

När tar vi bort information på sidan? Solna stad ansvarar för att hålla denna sida under uppsikt. Inlägg som är stötande, rasistiska, uttrycker kränkande åsikter om specifika personer, eller på andra sätt inte bedöms höra hemma på vår Facebooksida, kommer att tas bort. Detsamma gäller inlägg med reklam.

Hantering av allmänna handlingar
Alla inlägg och kommentarer på Solna stads Facebooksida är allmänna handlingar. Dock kommer vi inte att diarieföra allt utan uppgifterna hålls ordnade på annat sätt. Vi kommer att diarieföra följande:

  • kommentarer och inlägg som tillför uppgifter i ett ärende
  • handlingar som myndigheten efterfrågar
  • kommentarer och inlägg som myndigheten bedömer vara av särskilt intresse
  • sekretessbelagd information som kommer in via kommentarsfunktioner. Denna sistnämnda information gallras omedelbart från mediet.
Dela: