Om dina personuppgifter

Alla blanketter som du skickar till oss registreras och behandlas. De personuppgifter vi frågar efter i blanketterna krävs för att vi ska kunna hantera din anmälan eller ansökan på bästa sätt och ge dig den service du har rätt till.

När du skickar in blanketten godkänner du samtidigt att vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar, eller om du vill rätta felaktiga uppgifter, kontakta personuppgiftsombudet via stadens växel eller vänd dig direkt till den som handlägger ärendet.

Dela: