Självservice och blanketter

Solna stads förnyelsearbete syftar bland annat till att förbättra servicen och öka tillgängligheten till stadens tjänster. Med en utvecklad e-service vill vi även effektivisera arbetssätt och informationshantering.

Staden har under flera år utvecklat utbudet av e-tjänster och e-blanketter och det erbjuds löpande fler och fler digitala tjänster.

Har du förslag på ytterligare e-tjänster staden borde utveckla? Använd vår e-tjänst för synpunktshantering och välj område "Övrigt".

Dela: