Grafisk manual

I Solna stads grafiska manual beskrivs hur Solnas grafiska profil ska användas. Kontakta oss om du är osäker på tillämpningen.

Den visuella identiteten består av ett antal byggstenar; logotyp, färger, typografi, grafiska element och bilder. Genom att använda alla eller delar av byggstenarna skapas en enhetlig bild av staden och kommunikationen blir tydligare.

Den grafiska manualen beskriver riktlinjerna för Solna stads visuella identitet och ger vägledning vid utformning av kommunikationsmaterial.

Solna stads grafiska manual uppdaterades i januari 2019. Du hittar manualen i sin helhet nedan.

Solna stads grafiska manual (PDF-dokument, 25,9 MB)

Dela: