Betalning från Solna stad

Solna stad effektiviserar sin inköps och fakturaprocess, genom elektronisk handel och fakturahantering med våra avtalsleverantörer.

Solna stad hanterar fakturor på två sätt; elektronisk faktura (SFTI) eller pappersfaktura som scannas.

 • Elektroniska fakturor - Svefaktura, fulltext
 • Sc 6.1 Inköpsportalen
 • Sc 9.2 Abonnemangsfakturor
 • Pappersfakturor som scannas

Fakturaadress

Solna stad
Förvaltningsnamn
831 88 Östersund

Referenskod ska alltid anges på fakturan under fält " Er referens/ beställarreferens" Referenskoden är femställig med 2 siffror följt av 3 bokstäver utan mellanslag.

Ovanstående adress är enbart en fakturaadress. Leveransadress ska anges särskilt vid beställning. Till fakturaadressen skickas enbart fakturor (inte reklam, tidningar mm).

Är det en utländsk faktura eller en faktura avseende köpt tjänst med A-skatt ska den skickas direkt till beställaren med postort Solna - ej Östersund.

Information som ska finnas på fakturorna

 • Solna stad
 • Leverantörens företagsnamn och adress
 • Organisationsnummer/momsregistreringsnummer
 • Uppgift om godkänd för F-skatt
 • Bankgiro eller plusgiro
 • Referenskod för beställare
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer som är unikt under kalenderåret
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och angiven procentsats
 • Specifikation om vad fakturan avser
 • Leveransdatum

Solna stad tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum om inte annat avtalats vid inköpstillfället. Fakturerings- eller andra liknande administrativa avgifter accepteras inte av Solna stad.

Solna stads leverantörsregister kontrolleras regelbundet mot Skatteverket.

Dela: