Betala till Solna stad

I Solna stad kan du välja olika sätt att betala din faktura; med autogiro, eFaktura, eller pappersfaktura.

Du kan betala på följande sätt:

  1. Kombinera autogiro och eFaktura
  2. Via autogiro
  3. Via eFaktura
  4. Vi skickar pappersfaktura

Du kan välja att betala via eFaktura

Samtliga fakturor från Solna stad kommer då att levereras som eFaktura.

Dessa avgifter kan du välja att kombinera autogiro och eFaktura

  • Förskole- och barnomsorgsavgift (barn och utbildningsförvaltningen)
  • Fritidsabonnemang (kultur och fritidsförvaltningen)
  • Bostads- och lokalhyror (tekniska förvaltningen)
  • Hyra p-plats (tekniska förvaltningen)
  • Omsorgsavgifter, LSS och hyror (omvårdnadsförvaltningen)
  • Hyror, omsorgs- och måltidsavgifter (socialförvaltningen)
Dela: