Sök i diariet

Så här söker du:

1. Ange vilken typ av handling/handlingar du söker efter, ange minst ett alternativ. OBS! söker du på sammanträden kommer samtliga nämnders sammanträden upp.

2. Välj nämnd och/eller styrelse. För att söka i flera diarier samtidigt, håll in ctrl-tangenten samtidigt som du markerar de nämnder du väljer.

3. Välj inom vilka datum du vill söka. Du kan även söka handlingar till ett sammanträde som ännu inte ägt rum.

4. Skriv in vad du söker efter (valfritt), använd gärna ett nyckelord i ärendet. Söker du på sammanträde behöver inte denna ruta fyllas i.

Söktjänst - Träfflista - Detaljerad information om sammanträde

Du har sökt på följande element:
 

Information om sammanträde KS/2011-05-30

Sammanträde
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2011-05-30
Föredragningslista
Läs dokument

Beslutsförslag
Läs dokument

Anslag
Läs dokument

Handling
Läs dokument

Protokoll
Läs dokument

Relaterade sammanträdespunkter, beslut, ärenden och dokument

Punktnr SorteringPunktrubrikBeslutÄrendeDokumentFulltext
1 Justering
§57 Antagande av detaljplan för Tvärbana Norr, etapp 3 Solna Centrum - Solna station Beslut
KS/2010:401
Bilaga
Protokollsutdrag
Bilaga
Protokollsutdrag
Protokollsutdrag
Bilaga
Planbeskrivning
Planbeskrivning
Tjänsteskrivelse
Miljöbedömning
Övrigt
Utlåtande efter utställning
Karta
Protokollsutdrag
Yrkande
Yrkande
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§58 Samråd angående detaljplan för fastigheten Cirkusängen 6 m fl, Landsvägen 46 i Sundbyberg Beslut
KS/2011:47
Protokollsutdrag
Skrivelse
Skrivelse
Skrivelse
Skrivelse
Karta
Remissvar
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§59 Erbjudande om friköp av med tomträtt upplåtna fastigheter upphör Beslut
KS/2010:296
Protokollsutdrag
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§60 Godkännande av årsredovisning för Signalisten Beslut
KS/2011:119
Protokollsutdrag
Årsredovisning
Tjänsteskrivelse SLF
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§61 Budgetuppföljning för perioden januari - mars 2011 Beslut
KS/2011:139
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse
Bilaga
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§62 Kapitaltillskott och utökat borgensåtagande för lån till Arenabolaget i Solna KB Beslut
KS/2009:343
Bilaga
Protokollsutdrag
Brev
Tjänsteskrivelse SLF
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§63 Fullmakt för beställning och beloppsändring av inköpskort Beslut
KS/2011:129
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse SLF
Läs dokument
Läs dokument
§64 Begäran av omdisposition av investeringsmedel till Huvudsta stall Beslut
KS/2011:82
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse SLF
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§65 Hanteringsordning och taxa för planbesked Beslut
KS/2011:160
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse SLF
Läs dokument
Läs dokument
§66 Uppdrag att ta fram policy för gåvor Beslut
KS/2011:180
Protokollsutdrag
Läs dokument
§67 Yttrande över betänkande: Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8) Beslut
KS/2011:70
Protokollsutdrag
Övrigt
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§68 Avveckling av Solna Kulturskola Aktiebolag samt ändring av bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren Beslut
KS/2011:138
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse SLF
Avtal
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§69 Anmälan av delegationsbeslut Beslut
Protokollsutdrag
Läs dokument
§70 Meddelanden Beslut
Protokollsutdrag
Läs dokument
§71 Anmälda ärenden Beslut
Protokollsutdrag
Läs dokument
§72 Tillsättning av förvaltningschef på kompetensförvaltningen Beslut
KS/2011:167
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse
MBL-protokoll
Protokollsutdrag
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§73 Avsägelse Håkan Andersson (S) av uppdraget som ledamot av Stockholms Norra Djurförsöksetiska nämnd Beslut
KS/2011:148
Protokollsutdrag
Läs dokument
§74 Fyllnadsval - förordnande - av ledamöter och suppleanter i Stockholm norra djurförsöksetiska nämnd avd 1 och 2 under mandatperioden 2011-2014 Beslut
KS/2010:303
Protokollsutdrag
Läs dokument
§75 Initiativ till kommunstyrelsen Beslut
KS/2011:194
Protokollsutdrag
Läs dokument