Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen i Solna stad har en viktig roll i Solnas utveckling. Förvaltningen ansvarar för planering och skötsel av stadsmiljön, förvaltning av stadens fastigheter samt trafik- och renhållningsfrågor.

Förvaltningens uppdrag är att säkerställa att Solna kan erbjuda en ren, trygg, välfungerande och framkomlig stadsmiljö samt effektiva lokaler för stadens verksamheter.

Fastighetsverksamheten är i huvudsak en serviceorganisation till stadens verksamheter, främst Barn- och utbildningsförvaltningen, Omvårdnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Stadsmiljöverksamheten är i huvudsak en serviceorganisation för solnabor, företagare och besökare.

Dela: