Stadsledningsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga förvaltningar.

Stadsledningsförvaltningen hanterar övergripande frågor om ekonomi och finans, personal, upphandling, IT och kommunikation samt trygghet och säkerhet. Här finns även ansvaret för överförmyndarverksamheten.

Näringslivskontakter, besöksnäring/turism samt internationella frågor hanteras också inom stadsledningsförvaltningen.

Stadsdirektör är Kristina Tidestav.

Dela: