Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ger råd, stöd och handlägger frågor som rör ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag), barn- och ungdom, familjerätt, insatser för personer med psykiskt funktionshinder samt missbruk.

Andra frågor som socialförvaltningen ansvarar för är budget- och hyresrådgivning, skuldsanering, arbetsmarknadsåtgärder, serveringstillstånd, dödsboanmälan samt socialjour.

Insatser för barn, ungdomar och deras familjer prioriteras. Många insatser sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Förvaltningschef är Ann-Charlotte Fager.

Dela: