Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt omsorg om personer med funktionshinder. Detta innefattar bland annat att driva omvårdnadsboenden, hemtjänst, trygghetslarm, nattpatrull och seniorträffar. Dessa verksamheter drivs genom privata entreprenörer eller i Solna stads regi.

Förvaltningschef är Elisabet Sundelin.

Dela: