Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt omsorg om personer med funktionshinder. Detta innefattar bland annat att driva omvårdnadsboenden, hemtjänst, trygghetslarm, nattpatrull och seniorträffar. Dessa verksamheter drivs genom privata entreprenörer eller i Solna stads regi.

Omvårdnadsförvaltningen erbjuder Fixarservice, som ger service och praktisk hjälp med vardagliga sysslor i hemmet, samt VillGott-projektet vars syfte är att öka livskvaliteten för de äldre.

Förvaltningschef är Elisabet Sundelin.

Dela: