Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen jobbar mot både byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med att förbättra Solnas yttre miljö och människors hälsa samt att bevara Solnas natur. Detta arbete sker bland annat genom inspektioner och informationsinsatser till företag som bedriver miljöfarlig verksamhet, genom att kontrollera att inomhusmiljön i skolor och andra offentliga miljöer är bra och att maten i affärer och restauranger är säker att äta.

Förvaltningen upprättar detaljplaner som underlag för nya bostäder, kontor, skolor och andra förändringar i stadsmiljön. Byggnadernas utformning granskas i samband med bygglov och anmälningar och miljöintressen bevakas vid samhällsplanering.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar även för kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsarbeten.

Carolina Pettersson är chef för miljö- och byggnadsförvaltningen. Biträdande chef är Karolina Ernarp.

Dela: