Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen driver ungdomsgårdar och fritidsparker, måltidsabonnemang samt fritidsomsorg för tonåringar med funktionsnedsättningar. Utbudet ska vara attraktivt och stärka barn och ungdomars självkänsla.

Kultur- och fritidsförvaltningen ger stöd till föreningar och studieförbund samt ansvarar för skötsel och drift av idrottsplatser, bad och idrottshallar. Förvaltningen ansvarar också för Solna kulturskola samt för stadens bibliotek.

Kultur- och fritidsförvaltningen värnar om kulturhistoriskt värdefulla miljöer och förbättrar stadens rum med konstnärlig utsmyckning.

Tf förvaltningschef är Katarina Påhlman.

Dela: