Kompetensförvaltningen

Kompetensförvaltningen arbetar utifrån en värdegrund där alla människor ses som en tillgång och resurs för samhället och interagerar i jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor.

Kompetensförvaltningens systematiska arbete med att få Solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier sammanfattas som Solnamodellen. Modellen grundar sig i ett individanpassat arbetssätt, god omvärldsbevakning samt goda relationer med arbetsgivare, samarbetspartners och utbildningsleverantörer.

Förvaltningschef för kompetensförvaltningen är Åsa Bergström. Åsa är också tilldelad rollen som näringslivschef.

Dela: