Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar förskola för åldrarna 1-5 år, öppen förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola åk 1-9, skolbarnsomsorg för 6-9 åringar och gymnasieskolan.

Till verksamheten hör även modersmålsundervisning, obligatorisk särskola, gymnasiesärskola, sjukhusskolan vid Karolinska sjukhuset samt Nyboda resurscentrum som är en skola för elever i åk 4-9 i behov av särskilt stöd både kunskapsmässigt och socialt. Dessutom ingår Resursenheten för barn i behov av särskilt stöd samt Ungdomsmottagningen i barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet.

Förvaltningschef är Alessandra Wallman.

Dela: