Solna stads förvaltningar

Huvuddelen av Solna stads verksamhet utförs av åtta olika förvaltningar som är uppdelade utifrån ansvarsområde. Varje förvaltning leds av en politiskt sammansatt nämnd. På varje förvaltning finns det anställda tjänstemän som verkställer de politiskt fattade besluten.

Dela: