Välkommen att fira FN-dagen den 24 oktober!

I Sverige lever omkring 2 miljoner med någon form av funktionsnedsättning. Kom och ta del av hur den statliga utredningen föreslår att politiken ska utformas, för att uppnå det nya nationella målet – jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Solna stad uppmärksammar FN-dagen den 24 oktober med en kväll om framtiden för funktionsnedsatta genom att bjuda in Anders Berg, utredningssekreterare i Styrutredningen för funktionshinderspolitiken. Anders kommer att berätta om utredningens pågående arbete och hur FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ska efterlevas. Ställ frågor och kom med input om hur funktionshindrades villkor kan förbättras.

Solnas handikappombudsman, Birger Nord, berättar därefter om Solnas internationella arbete med funktionshinderfrågor.

Vi avslutar med filmen Miffo som handlar om ett möte mellan Tobias som är nyutexaminerad präst och den rullstolsburna Carola.

  • Tid: onsdagen den 24 oktober 17.00 – cirka 20.45
  • Plats: biblioteket, Solna centrum
  • Ingen föranmälan, fri entré.

Program

  • 17:00: Kaffe och macka. Likabehandlingskommitténs ordförande Anna Attergren Granath hälsar välkommen
  • 17:30: Styrutredningen för funktionshinderspolitiken med Anders Berg
  • 18:30: Solna stads internationella likabehandlingsarbete med Birger Nord
  • 19:00: Filmen Miffo

Välkommen!

FN-dagen är ett samarbete mellan likabehandlingskommittén, Solna stadsbibliotek och rådet för funktionshinderfrågor.


Dela: