Utvecklingen av Hagalund fortsätter

På måndagen godkände kommunstyrelsen förslaget till utvecklingsstrategi för nya Hagalund. Under början av hösten kommer det vara möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Men redan på lördag 30 augusti – på Hagalundsdagen – kan du diskutera förslaget med representanter för staden.


Utvecklingsstrategin för Hagalund bygger i hög grad på synpunkter från Hagalundsbor. Under hösten går det att tycka till igen, om den nu godkända strategin.

På måndagen togs ytterligare ett steg mot utvecklingen av Hagalund, när kommunstyrelsen godkände förslaget till hur stadsdelen kan utvecklas.

Under våren genomförde staden ett stort antal öppna möten med Hagalundsbor och andra intressenter. På den interaktiva Hagalundssajten har ungefär 200 idéer och tips kommit in, på hur stadsdelen kan utvecklas. Utvecklingsstrategin bygger i hög grad på synpunkter från Hagalundsbor och innehåller förslag om nya bostäder och arbetsplatser, nya trappa till pendeln vid Solna station, nytt torg och centrum, parker och cykelstråk.

- Vi vill ha en bred dialog om Hagalunds utveckling och hoppas på ett fortsatt engagemang från alla berörda. Det finns nog inget miljonprogramsområde som ligger så centralt som Hagalund och som har så goda möjligheter att utvecklas, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Tyck till om utvecklingsstrategin för Hagalund
Under början av hösten kommer det vara möjligt att lämna synpunkter på det förslag som kommunstyrelsen nu godkänt. Lagom till Hagalundsdagen kommer det att vara möjligt att på solna.se/hagalund kunna lämna synpunkter på det framtagna förslaget.

- Vi planerar bland annat att skapa ett bra och säkert stråk genom Hagalund för alla som går och cyklar med bra förbindelser med centrum och Solna station. I väntan på det gör vi tillfälliga lösningar så snart det går, säger Pehr Granfalk.

Träffa oss på Hagalundsdagen
Lördag den 30 augusti firas Hagalundsdagen. Då finns Solna stad på plats för att tillsammans med bostadsföretagen diskutera förslaget till Hagalunds utveckling med er boende och verksamma i stadsdelen. På plats finns även SL för att prata om både tvärbanan och den kommande tunnelbanan till Arenastaden. Ta chansen att tycka till om ditt nya Hagalund!

Utvecklingen av Hagalund sker i samverkan mellan Solna stad, Skanska, Wåhlin fastigheter, Rikshem och Signalisten.

Dela: