Tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden och Hagalund

Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Beslutade stationer är Hagastaden, Hagalunds industriområde och Arenastaden.


Illustration: sll.se

Nya resmöjligheter

Gula linjen kommer inte att vända vid Odenplan som tidigare var planerat. Man kommer istället att kunna resa hela vägen från Arenastaden via Odenplan för vidare resa till söderort (Farsta och/eller Skarpnäck) på Gröna linjens spår. Detta underlättar för resenärer som ska resa från Arenastaden till T-centralen som nu slipper att byta tunnelbana vid Odenplan.

Nytt läge för stationen i Arenastaden

Station Arenastaden får ny placering. Ursprungsförslaget blev för svårt och dyrt att genomföra på grund av markförhållandena och läget nära Trafikverkets spår. Med det nya förslaget hamnar stationen närmare ytan och biljetthallarna byggs ovan jord. De som arbetar och besöker Arenastaden kommer att nå Stjärntorget via norra entrén utmed Dalvägen. Den södra entrén ger mycket god tillgänglighet för boende i norra Hagalund och möjliggör enkla byten till tvärbanan.

Station Hagastaden får en sydlig entré vid Torsplan och tre nordliga entréer: en i nya sjukhusets entré, en vid Hagaplan och en mot Karolinska Institutet.

Tillägg, i mars 2017 fattade Solna stad och Stockholm Läns Lansting beslut om att även placera en ny station i Hagalunds arbetsplatsområde. Läs mer här.

Tidplan

  • Kompletterande samråd kommer att sker 26 oktober-15 november 2016.
  • Byggstart beräknas till år 2018 förutsatt att inte planerna överklagas.
  • Byggtiden är beräknad till ca sex år från byggstart.

Läs mer på nyatunnelbanan.sll.se

Dela:

Fakta om Gula linjen

  • Den nya sträckningen får tre nya stationer: I Hagastaden, Hagalunds arbetsplatsområde och Arenastaden och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Den nya linjens färg blir gul.
  • Spårlängden blir 4,1 kilometer nya spår, hela sträckan byggs under jord.
  • Restid Odenplan-Arenastaden ca 5 minuter.
  • 80 000 arbetsplatser i Hagastaden kommer att kunna nås med Gula linjen.
  • Det är Stockholms läns landsting som ansvarar för att bygga ut tunnelbanan.
  • En utbyggd tunnelbana skapar också förutsättningar för ökad bostadsbebyggelse. I överenskommelsen ingår att de fyra kommunerna åtar sig att bygga ca 78 000 bostäder i tunnelbanans närområde fram till år 2030.
  • För Solna handlar det om ca 4 500 nya bostäder i området kring Arenastaden och Hagastaden.