Sju projekt påbörjar omvandlingen av Solnavägen till levande stadsgata

Från Råsunda i norr, genom Solna centrum och den kommande nya tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula linjen, och fram till Stockholms innerstad och den nya stadsdelen Hagastaden – den tre kilometer långa Solnavägen ska få en tätare och stadslik karaktär med flera pågående och planerade projekt de närmaste åren.

Utvecklingen med att omvandla Solnavägen till en stadsgata fortsätter. Under de kommande åren planeras omkring 5 000 nya bostäder samt nya arbetsplatser, skola och förskolor längs den drygt tre kilometer långa vägen. Med butiker, service, caféer och restauranger i markplan bidrar de nya kvarteren till att ombilda Solnavägen till en tätare och mer attraktiv stadsgata – från Råsundavägen och Stråket i norr, till Torsplan i Stockholms innerstad och den framväxande nya stadsdelen Hagastaden.

– Samtidigt som Solnavägen får en tätare och mer stadslik karaktär byggs ny tunnelbana genom Solna, och den nya stationen Södra Hagalund blir en viktig knutpunkt i staden – med nya stadskvarter, bostäder, arbetsplatser och butiker. Flera av projekten finansierar dessutom en stor del av Solnas medfinansiering av tunnelbanans utbyggnad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Ny tunnelbana och ny station vid Solnavägen

Samtidigt byggs den nya gula tunnelbanelinjen från Odenplan, med stationer i Hagastaden, Södra Hagalund och slutstation Arenastaden. Den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund får en ny uppgång vid Solnavägen, i anslutning till framväxande nya stadskvarter och arbetsplatser. Därmed länkas stadsdelarna Hagalund och Skytteholm ihop med Solna centrum, vilket bidrar till en mer sammanhållen stad och stärker Solnavägens levande stadskaraktär.

Pågående och planerade projekt längs Solnavägen

1. Kvarteret Lagern – vid Råsunda torg

På platsen där den gamla nationalarenan låg växer nya kvarter fram, vid Solnavägens början och i anslutning till Råsunda torg. Här byggs 700 nya bostäder, skola och ett nytt kontorshus för Telenors svenska huvudkontor i nya kvarter som länkar samman gamla Råsunda och Solna centrum. Utöver bostäder skapas även nya lokaler för butiker, service, caféer och restauranger med nya lokalgator och parkstråk. Bygget pågår.

2. Kvarteret Banken – vid Solna centrum

400 bostäder, med LSS- och sociala lägenheter, byggs över befintligt parkeringsdäck med lokaler i bottenvåning mot Solnavägen. Överenskommelsen med Unibail-Rodamco/Besqab finansierar Solna stads medfinansiering av ny tunnelbana med 50 miljoner kronor. Preliminär byggstart 2019.

3. Utbyggnad av tunnelbana: gula linjen Arenastaden – Odenplan

Tunnelbanan byggs ut från Odenplan till Arenastaden genom fyra kilometer långa spårtunnlar under mark. Den nya gula linjen knyts samman med gröna linjen vid Odenplan. Utmed sträckan byggs tre nya stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Tunnelbanan byggs av Stockholms läns landsting genom Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan. Preliminär byggstart 2019.

4. Hagalund 4:10

Tre nya bostadskvarter med 600 lägenheter, ny förskola, LSS- och sociala lägenheter samt ett nytt kontorshus byggs med butiker i markplan mot Solnavägen, i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Överenskommelsen med Veidekke, som placerar sitt nya Sverigekontor på platsen, finansierar Solna stads medfinansiering med 100 miljoner kronor. Preliminär byggstart 2020 och den första etappen med nya lägenheter beräknas vara färdig för inflyttning 2024 samtidigt som den nya tunnelbanan och Södra Hagalund öppnar.

5. Solna/Access

Detaljplanearbete pågår med ny bebyggelse av kontor med nya arbetsplatser och lokaler i bottenvåningen mot Solnavägen, i anslutning till Solna Access och i anslutning till ny tunnelbanestation Södra Hagalund på den gula linjen. Överenskommelsen med Vasakronan finansierar Solna stads medfinansiering av ny tunnelbana med cirka 110 miljoner kronor. Preliminär byggstart 2021.

6. Fogdevreten

250 bostäder, LSS- och sociala lägenheter och ny förskola byggs på Karolinska Institutets campus med butiker i bottenvåningen mot Solnavägen. Överenskommelsen med Veidekke finansierar Solna stads medfinansiering av ny tunnelbana med cirka 15 miljoner kronor. Preliminär byggstart 2019.

7. Hagastaden – ny stadsdel

Fram till 2025 kommer nya gator, kvarter och parker att länka samman Solna och Stockholm i den nya framväxande stadsdelen Hagastaden, där Solnavägen slutar vid Torsplan och Vasastan. Här byggs den nya tunnelbanestationen Hagastaden på den gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden. I stadsdelen kommer omkring 6 000 nya bostäder att byggas, varav ungefär hälften på Solnasidan. Bygget pågår.

Dela: