Satsningar på skola och miljö i Solna stads budget för 2019

Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslut om stadens verksamhetsplan och budget för 2019. Staden satsar under 2019 på skola, trygghet, stadsmiljö, omsorg och miljö om drygt 70 miljoner kronor. Skatten lämnas oförändrad.

– Trygg och snygg stadsmiljö har stort värde i ett växande Solna och utgör ett viktigt tema även i 2019 års budget. Samtidigt växlas kärnverksamheter upp med satsningar på bland annat skolan för att säkerställa kvalitet och ett stärkt kunskapsfokus, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Satsningar på skola och förskola

Inom barn- och utbildningsområdet görs en riktad satsning på 5 miljoner kronor för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Det satsas också 20 miljoner kronor extra för att fortsätta upprustningen av förskole- och skollokaler, och 5 miljoner kronor till att förbättra lekplatser och förskolegårdar i staden. Dessutom ska en handlingsplan för att minska barngruppernas storlek tas fram.

Minskad klimatpåverkan i Solna

Det görs även en satsning på miljöarbetet i budgeten för 2019. Till exempel får cykelplanen ökat anslag till totalt 15 miljoner och arbetet med ökad vattenkvalitet i Brunnsviken får ytterligare 5 miljoner. Dessutom ökas resurserna för miljötillsyn och miljöövervakning. Ett viktigt uppdrag för staden under 2019 blir att ta fram en strategi för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.

Oförändrad skatt

Solna stad har en god ekonomi. Förutom ekonomiska ramar för stadens verksamheter innehåller budgeten beslut om skattesatsen för 2019, vilken föreslås ligga kvar på nuvarande nivå, 17.12 per skattekrona. Bakom förslaget till budget för 2019 står en blågrön majoritet i Solna bestående av Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Exempel på fokusuppdrag för Solna stad 2019

 • Plan för nytt vård- och omsorgsboende i norra Solna
 • Handlingsplan för att minska barngruppernas storlek i förskolan
 • Strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer
 • Utvecklingsarbete med inriktning mot framtidens välfärd
 • Strategi för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan
 • Utredning av förutsättningar för minskade bullerstörningar i Bergshamra och Frösunda
 • Plan för utveckling av Ursviks friluftsområde

Exempel på andra satsningar i Solna stads budget för 2019

 • 5 miljoner i riktad satsning för förbättrade kunskapsresultat i grundskolan
 • 20 miljoner extra till upprustning av förskole- och skollokaler
 • 5 miljoner till förbättrade lekplatser och förskolegårdar i staden
 • 4 miljoner för förstärkt skötsel av stadsmiljön
 • 1 miljon till förstärkt trygghetsarbete genom en trygghetssamordnare
 • 15 miljoner i ökat anslag till cykelplanen
 • 5 miljoner ytterligare till arbetet med ökad vattenkvalitet i Brunnsviken
 • Ökade resurser för miljötillsyn och miljöövervakning


Dela: