Samverkan med polisen för ökad trygghet i Solna

Samarbetet mellan Solna stad och polisen vidareutvecklas med målet att minska brottsligheten och öka tryggheten i Solna. Det beslutade kommunstyrelsen den 17 december.

Solna stad och Polismyndigheten har kommit överens om en samverkansöverenskommelse med inriktning och former för samarbetet under de kommande åren. Målet är att tillsammans arbeta för minskad brottslighet och ökad trygghet i Solna.

Nu stärker vi trygghetsarbetet i Solna och har kommit överens med polisen om formerna för samverkan. Det är med gemensamma krafter och riktade åtgärder som vi tillsammans ser till att Solna fortsätter vara en trygg och säker stad för boende och besökare, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Fem fokusområden

Utifrån en gemensam lokal lägesbild har Solna stad och polisen identifierat fem fokusområden för det stärkta trygghetsarbetet framöver.

  • Utvecklat samarbete mellan Solna stad och polisen
  • Trygg och säker offentlig miljö
  • Trygghet i hemmet
  • Barn och unga
  • Trafik

Nytt medborgarlöfte för 2019

Varje år kommer Solna stad och polisen överens om ett gemensamt medborgarlöfte med åtgärder för ökad trygghet. För 2019 innebär medborgarlöftet:

  • Fyra trygghetsvandringar i kombination med medborgardialoger
  • Fotpatrullering av polisen på utvalda publika platser
  • Punktinsatser mot brottsutsatta platser
  • Samverkan mellan Solna stad och polisen kring trafikfrågor – med särskilt fokus på framkomlighet och hastighetsöverträdelser
  • Åtgärder som t.ex. ny belysning, ytskikt i gångtunnlar, målning av övergångsställen och nya papperskorgar – med trygghetsvandringar och medborgardialoger som grund
Dela: