Samernas nationaldagsfirande 6 februari

Samernas nationaldag är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland. Samer är också en av de fem erkända nationella minoriteterna i Sverige. Nationaldagen uppmärksammas med aktiviteter och kulturarrangemang på olika håll, så även här i Solna!

Varför firas nationaldagen den 6 februari?

Det första samiska landsmötet hölls i Tråante/Trondheim den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge, därav en stor del kvinnor. Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte för diskutera gemensamma problem. Därför har den 6 februari valts som en viktig symboldag för alla samer, oavsett vilket land man bor i. Året därpå vid samma tid hölls ett liknande möte i Östersund. (Källa: sametinget.se)

Hur uppmärksammas samernas nationaldag i Solna?

I biblioteken i Solna uppmärksammas Samernas nationaldag genom bokutställningar och bokbord samt genom informaiton om samiska språket och om samiskt kultur. På Solna stadsbibliotek visas torsdagen den 7 januari kl. 17.30 den kritikerrosade och prisbelönta filmen Sameblod. Kostnadsfria biljetter till filmvisningen kan bokas här: https://bit.ly/2Gq3o4g


Sofia Kemi är utvecklingsledare på biblioteket i Bergshamra i Solna och är själv nordsame. Nationaldagen uppmärksammas med bokbord och information.


Isak Kullman, bilbiotekarie på Solna stadsbilbiotek framför bokutställningen.


Hör den svensk-samiska journalisten, författarinnan och solnabon Ann-Helén Laestadius bland annat berätta hur man firar dagen i hennes familj på Solna stads facebook-sida, cityofsolna

Fakta om urfolket samerna

Beräkningen att det finns omkring 20 000 samer i Sverige kommer från en utredning publicerad 1975. Några folkräkningar på etnisk grund görs inte i Sverige.

Numera tror ledande forskare att samerna snarare är tre gånger så många, eller fler, i Sverige.

Mindre än hälften av dem kan tala samiska.

Alla de samiska språken, nord-, lule- och sydsamiska är hotade språk enligt FN-organet UNESCO.

85 procent av de som talar samiska talar nordsamiska. Det finns uppemot 20 000 talare i Sápmi (Sverige, Norge och Finland).

Cirka 17 000 talar nordsamiska varav ca 6000 bor i Sverige och övriga i Norge och Finland.

Cirka 800 personer talar lulesamiska i Sverige och Norge.

Cirka 700 personer talar sydsamiska i Sverige och Norge.

Cirka 500 personer hör till den skoltsamiska språkgruppen, de flesta bor i Finland.

Cirka 500 personer hör till den enaresamiska språkgruppen, alla i Finland.

(Källa: minoritet.se)

Dela: