Snö och halka – så jobbar staden för säkrare vägar och stråk

Vid kraftigt snöfall och risk för ishalka sätts åtgärder in på prioriterade vägar och stråk, oavsett tid på dygnet.

Just nu snöar det kraftigt i Solna och hela länet. Stadens snöröjning och halkbekämpning prioriterar stadens gång- och cykelstråk samt vägar med genomfartstrafik eller kollektivtrafik först.

Beredskap dygnet runt

Solna stad följer läget dygnet runt för att snabbt kunna sätta in åtgärder där det behövs. Vid risk för halka startar halkbekämpningen direkt, oavsett tid på dygnet.

Några saker att tänka på:

  • Ofta genomförs snöröjning och halkbekämpning på servicedagarna – som inträffar varannan vecka på stadens gator. Det är alltså viktigt att servicedagarna respekteras för att åtgärder mot halka ska kunna genomföras.
  • 120 vintersandlådor har placerats ut i staden för den som själv vill minska risken för halka
  • Oavsett om du kör bil, går eller cyklar – ta det lugnt i trafiken och håll gärna lite extra uppsikt
Dela:

Relaterade länkar