Ny beredning för exploaterings- och fastighetsfrågor

Den nya exploaterings- och fastighetsberedning har haft sitt första möte. Syftet med beredningen är bland annat att följa större bygg- och infrastrukturprojekt i staden och öka insynen i stadens arbete.

Måndagen den 23 september sammanträdde ledamöterna i Solnas stads exploaterings- och fastighetsberedningen för första gången. Den nya beredningen inrättades efter ett beslut i kommunstyrelsen i våras och har till uppgift att följa och driva frågor som handlar om den långsiktiga fysiska utvecklingen av Solna. Syftet är också att bredda insynen i stadens arbete med exploatering och fastighetsfrågor.

Byggprojekt, fastigheter och infrastruktur

Den nya beredningen ska bland annat följa genomförandet av större byggprojekt i staden, frågor som berör fastighetsnyttjandet samt planering och genomförande av större infrastrukturprojekt som utbyggnaderna av tunnelbanan och Mälarbanan genom Solna.

Kommunstyrelsen beslutar om direktiv

Beredningen är ett politiskt sammansatt organ till kommunstyrelsen som beslutar om beredningens direktiv inför varje ny mandatperiod. Exploaterings- och fastighetsberedningen består av samtliga gruppledare i kommunstyrelsen.

Dela: