Nominera till likabehandlingspriset 2019

Solna stads likabehandlingspris delas ut till den verksamhet eller person som under året arbetat framgångsrikt med likabehandling på ett utvecklande och nyskapande sätt. Sista anmälningsdag är 20 september 2019.

Solna stads likabehandlingsarbete ska bidra till stadens vision och mål samt vara en del i verksamhets- och kvalitetsutvecklingen. Likabehandlingsarbetet ska säkerställa att alla Solnabor får ett likvärdigt bemötande och en likvärdig service i mötet med samtliga av Solna stads finansierade verksamheter.

Syftet med likabehandlingspriset är att uppmärksamma det systematiska utvecklingsarbete som sker inom likabehandling. Medarbetare, förtroendevalda och medborgare i Solna kan nominera kandidater från alla av staden finansierade verksamheter.

Motiveringen ska innehålla en beskrivning av

  • det likabehandlingsarbetet som genomförts
  • hur det har bidragit till likvärdigt bemötande och likvärdig service för Solnaborna.

Beslut om vem som får 2019 års likabehandlingspris fattas av Solna stads likabehandlingskommitté och priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges novembersammanträde.

Nominering till likabehandlingspriset 2019

Nominering med motivering, mejlas till annika.mårdh@solna.se

Dela: